top of page
สปา0.jpg

โปรแกรมบริหารจัดการร้านนวด และสปา

เหมาะสำหรับธุรกิจประเภทร้านนวด ร้านสปา โรงแรม คลินิกกายภาพบำบัด 
ศูนย์สุขภาพและความงาม ที่ต้องการจัดการบริหารข้อมูลของธุรกิจ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

    ในยุคเทคโนโลยีปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการข้อมูล เป็นตัวช่วยที่สำคัญในการช่วยเจ้าของธุรกิจในการจัดการข้อมูลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพในธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพความสวยความงาม
    โปรแกรมบริหารจัดการร้านนวด และสปา เป็นโปรแกรมที่พัฒนาเพื่อช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถจัดการบริหารข้อมูลต่างๆ ของธุรกิจได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการตัดสินใจในการคิดวิเคราะห์ผ่านระบบ เช่น ข้อมูลสินค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ทิศทางและสถิติของธุรกิจ เป็นต้น 

คุณสมบัติ

➤ รองรับการจอง คิวการเข้ารับบริการ

➤ รองรับการผูกสูตรสินค้า สต็อกสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่นำมาให้บริการแก่ลูกค้า

➤ รองรับการคำนวณค่าเปอร์เซ็นของช่าง หรือค่าคอมมิชชั่นของช่างกับร้านค้า

➤ รองรับการควบคุมสต็อกหลังร้าน สต็อกย่อยของสินค้าที่เบิกออกมาให้บริการลูกค้า 

➤ รองรับระบบจัดการลูกค้าสมาชิก สะสมแต้ม และอื่น ๆ

➤ รองรับระบบการจัดโซนร้าน ประเภทเตียง ห้อง และอื่น ๆ

➤ รองรับระบบตรวจสอบการเข้าบริการของลูกค้ารายวัน การรับงานของช่างอย่างละเอียด

➤ รองรับการตรวจสอบรายงานการให้บริการ และค่าคอมมิชชั่นของช่างแต่ละคน

อุปกรณ์เสริมระบบบริหารร้านนวด และสปา

bottom of page