Myhost เริ่มพัฒนาโปรแกรมศูนย์อาหาร ผ่านบัตรแทนเงินสด มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 โดยระบบในสมัยก่อนได้ถูกเขียนด้วยภาษา C แทน window ระบบจึงเป็น MIcrocontroller 100% ส่วนการเชื่อมต่อเครือข่ายเครื่องลูกในสมัยนั้น เป็นการเชื่อมต่อและถ่ายโอนข้อมูลของเครื่องแม่สู่เครื่องลูกผ่านสายโทรศัพท์ ระบบจึงจะสามารถใช้งานได้ และรู้จักกัน
     ระบบถูกเขียนไว้ให้เก็บข้อมูลสมาชิก 6000 คน ซึ่งในขณะนั้นได้ตั้งชื่อระบบว่า Quick RFID Q6000 โดยมีลูกค้ารายแรกที่เป็นกิจการ ศูนย์อาหารติดแอร์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาก็เริ่มนำระบบเข้าไปใช้กับโรงเรียนมากขึ้น แต่ด้วยข้อจำกัดของ Board และ CPU ในการเก็บข้อมูล และการนำข้อมูลใหม่เข้าระบบ บริษัทฯ ต้องทำการแก้ไข Mainboard และ Update Function ใหม่ ทำให้มี function Quick RFID V8 ขึ้นมา ซึ่งสามารถรองรับประชากรที่มากกว่าเดิม 
 

      ระบบดังกล่าวใช้งานมาได้เป็นระยะเวลา 10 ปี และการพัฒนาระบบเป็นลิขสิทธิ์ของ Myhost โดยคนไทย ที่ผลิตและพัฒนาขึ้นมาเองทุกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมศูนย์อาหาร หรือตัวอุปกรณ์ Hardware ของ Microcontroller สิ่งที่แตกต่างจากระบบศูนย์อาหารอื่นในขณะนั้น คือ ระบบสามารถติดตั้งบนรถบัสได้เป็นรายแรกของประเทศไทย โดยไม่ต้องมีระบบ Network หรือ Server หรือ Internet เข้ามาเกี่ยวช้อง เนื่องจากระบบอินเตอร์เน็ตในสมัยนั้นยังคงเป็น ADSL ซึ่งเป็น Speed ที่ค่อนข้างต่ำ โดยลูกค้ารายแรกที่ใช้ระบบตัดเงินบนรถคือ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ได้ทำ MOU ร่วมกับ Myhost ณ ตอนนั้น
    ในปัจจุบันเมื่อการพัฒนา Hardware มีข้อจำกัดมากขึ้น บริษัทฯ จึงเปลี่ยนระบบการเขียนโปรแกรมมาไว้บน Window  และเริ่มหันมาผลิตและพัฒนา Hardware ผ่าน Window Tablet โดยการประกอบเครื่องตามสเปคของบริษัทฯ เพื่อรองรับการทำงานที่เร็วขึ้น และง่ายต่อการ Update ข้อมูล และลดข้อจำกัดเรื่องของ Batterry ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ระบบสามารถสำรองไฟด้วยตัวเองขั้นต่ำ 3 ชั่วโมงขึ้นไป ในส่วนของ Hardware
      ในความพิเศษของระบบที่แตกต่าง คือ ระบบทำงานโดยไม่ต้องใช้ Network ไม่ต้องเชื่อมต่อ Internet ไม่ต้องควบคุมผ่านระบบ Server สามารถติดตั้งได้อิสระ ลดค่าใช้จ่ายในการ เสียเงินไปกับ Server การเดินสาย Lan ประเภท Fiber optic ผ่านตัวอาคาร เป็นต้น ลักษณะเฉพาะตัวนี้ จึงเป็นข้อดีของระบบในการติดตั้ง ขนย้าย ทำให้บริษัทฯ ได้นำระบบส่วนหนึ่งมาให้เช่าในงาน Event / Foodfair / Concert / ลานเบียร์ และงานเทศกาลต่างๆ ที่มีการจัดงานขึ้นเฉพาะในระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน เพราะ ระบบFoodcourt ของบริษัทฯ สามารถเสียบปลั๊กไฟ ก็ใช้งานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
    ในส่วนของโปรแกรมศูนย์อาหาร ก็มีฟังก์ชันที่รองรับผู้ประกอบการ ในการลดการทุจริตของการเก็บเงินค่าอาหารผ่านเงินสด ในส่วนของร้านค้าต่างๆ ก็สามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย การแบ่งเปอร์ของส่วนแบ่งค่าบริการศูนย์อาหารเป็นแบบตัดแบ่งเปอร์เซ็นอัตโนมัติ การสรุปยอดมีความรวดเร็ว การอ่านประมวลผลของบัตรแทนเงินสดของระบบก็ประมวลผลเร็ว 0.4 วินาทีต่อ 1 ครั้ง ความเสถียรของโปรแกรมศูนย์อาหาร Quick RFID ผ่านการเทสระบบ และประชากรที่ใช้งานจริง ณ ปัจจุบัน ประมาณ 700,000 กว่าคน โดยอ้างอิงจากประชากรโรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เช่น โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง ประชาร 5,000 คน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ประชากร 3,500 คน วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ประชากร 6,000 คน โรงเรียนดรุณศาสน์ สายบุรี ประชากร 5,000 คน โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ประชากร 2,000 คน เป็นต้น
     บัตรที่ใช้ในระบบเป็นบัตรประเภท RFID คลื่นความถี่ 13.56 Mhz. เป็นบัตรที่มีความคงทนสูง และมีรหัสป้องกันที่ปลอดภัยเทียบเท่าบัตร ATM ของธนาคาร บัตรมีอายุการใช้งานขั้นตํ่า 10 ปี บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ใช้โดยเฉพาะโรงเรียนนำมาใช้เป็นบัตรวนซ้ำ เพื่อลดต้นทุนการผลิด และสิ้นเปลืองทรัพยากร
 

ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดแทนเงินสด ความเร็วต่อจุด 40 คนต่อนาที  ระบบ OFFLINE  มีรหัสป้องกันรัดกุมปลอมแปลงยาก SET ค่าตามลักษณะการขายคงทนกว่าระบบแม่เหล็ก เพียงแตะบัตรก็อ่านข้อมูลทันที

คุณสมบัติของระบบ RFID

- ไม่ต้องเสียค่าบัตรรายปี รายเทอม

- ระบบ Offline ที่สามารถรู้อดีตและปัจจุบัน

- ติดตั้งแบบ Infinity ไม่จำกัดระยะทาง สามารถใช้งานได้ในลักษณะพื้นที่กว้าง หรืออยู่คนละพื้นที่ 

- ไม่ต้องเดินสาย Lan ให้ยุ่งยาก แค่เสียบปลั๊กไฟระบบก็สามารถใช้งานได้ทัน 

- สามารถใช้กับงานออกบูธขายสินค้าชั่วคราวแบบแบ่งเปอร์เซ็นต์ได้ 

- บัตรสามารถใช้หมุนวนซ้ำได้ 30 ปี 

- ระบบมีความเสถียรสูง และประมวลผลรวดเร็ว 4วินาที/ 1 ครั้ง 

- สามารถนำระบบไปติดตั้งบนรถบัส หรือโร้ดโชว์ได้ โดยไม่จำกัดสถานที่ 

- รายงานยอดขายรายวัน และสามารถแบ่งเปอร์เซ็นต์อย่างชัดเจน 

- เป็นระบบเดียวในประเทศไทย ที่ไม่ได้ Run บนระบบปฏิบัติการ Window, Linux

- Database ลงใหม่ซ้ำในบัตรไม่จำกัด

รร.นครไทย_๑๙๐๗๐๒_0007
เฝ้าระบบโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยา.
เฝ้าระบบธรรมศาสตร์290562_๑๙๐๗๐๒_0004
เฝ้าระบบธรรมศาสตร์290562_๑๙๐๗๐๒_0016
โรงเรียนธรรมมิสลาม 120662_๑๙๐๗๐๒_0001
เฝ้าระบบ กิตติวิทย์ สาขาหาดใหญ่ 270562_๑
รร.นครไทยวันสุดท้าย_๑๙๐๗๐๒_0008
โรงเรียนธรรมมิสลาม 130662_๑๙๐๗๐๒_0006
โรงเรียนธรรมมิสลาม 130662_๑๙๐๗๐๒_0002
โรงเรียนธรรมมิสลาม 120662_๑๙๐๗๐๒_0020
โรงเรียนธรรมมิสลาม 130662_๑๙๐๗๐๒_0005
โรงเรียนธรรมมิสลาม #3_๑๙๐๗๐๒_0021
โรงเรียนธรรมมิสลาม 120662_๑๙๐๗๐๒_0012
โรงเรียนธรรมมิสลาม 2_๑๙๐๗๐๒_0044
รร.นครไทย_๑๙๐๗๐๒_0002
รร.นครไทยวันสุดท้าย_๑๙๐๗๐๒_0007
โรงเรียนธรรมมิสลาม #3_๑๙๐๗๐๒_0018
เฝ้าระบบธรรมศาสตร์290562_๑๙๐๗๐๒_0003
รร.นครไทยวันสุดท้าย_๑๙๐๗๐๒_0007
เฝ้าระบบธรรมศาสตร์290562_๑๙๐๗๐๒_0004
ร้านข้าวแกงพุงแตก_190710_0018
63
73
78
77
ร้านข้าวแกงพุงแตก_190710_0014
รร.นครไทยวันสุดท้าย_๑๙๐๗๐๒_0004
ร้านข้าวแกงพุงแตก_190710_0004
ร้านข้าวแกงพุงแตก_190710_0017
sdfasdfasdf
asdasdasd
57026393_2107676599316585_89726961460696
56828067_2104080879676157_34153297114195
56461059_520230111840114_742998890460374
56539173_520230088506783_119002278072942
53021168_2043292885754957_76274799361895
52977024_2043292882421624_40956398351826
52800450_2043394642411448_68488322583971
52822971_2043394655744780_45022177044631
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
รร.นครไทย_๑๙๐๗๐๒_0007
เฝ้าระบบโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยา.
เฝ้าระบบธรรมศาสตร์290562_๑๙๐๗๐๒_0004
เฝ้าระบบธรรมศาสตร์290562_๑๙๐๗๐๒_0016
โรงเรียนธรรมมิสลาม 120662_๑๙๐๗๐๒_0001
เฝ้าระบบ กิตติวิทย์ สาขาหาดใหญ่ 270562_๑
รร.นครไทยวันสุดท้าย_๑๙๐๗๐๒_0008
โรงเรียนธรรมมิสลาม 130662_๑๙๐๗๐๒_0006
โรงเรียนธรรมมิสลาม 130662_๑๙๐๗๐๒_0002
โรงเรียนธรรมมิสลาม 120662_๑๙๐๗๐๒_0020
โรงเรียนธรรมมิสลาม 130662_๑๙๐๗๐๒_0005
โรงเรียนธรรมมิสลาม #3_๑๙๐๗๐๒_0021
โรงเรียนธรรมมิสลาม 120662_๑๙๐๗๐๒_0012
โรงเรียนธรรมมิสลาม 2_๑๙๐๗๐๒_0044
รร.นครไทย_๑๙๐๗๐๒_0002
รร.นครไทยวันสุดท้าย_๑๙๐๗๐๒_0007
โรงเรียนธรรมมิสลาม #3_๑๙๐๗๐๒_0018
เฝ้าระบบธรรมศาสตร์290562_๑๙๐๗๐๒_0003
รร.นครไทยวันสุดท้าย_๑๙๐๗๐๒_0007
เฝ้าระบบธรรมศาสตร์290562_๑๙๐๗๐๒_0004
ร้านข้าวแกงพุงแตก_190710_0018
63
73
78
77
ร้านข้าวแกงพุงแตก_190710_0014
รร.นครไทยวันสุดท้าย_๑๙๐๗๐๒_0004
ร้านข้าวแกงพุงแตก_190710_0004
ร้านข้าวแกงพุงแตก_190710_0017
sdfasdfasdf
asdasdasd
57026393_2107676599316585_89726961460696
56828067_2104080879676157_34153297114195
56461059_520230111840114_742998890460374
56539173_520230088506783_119002278072942
53021168_2043292885754957_76274799361895
52977024_2043292882421624_40956398351826
52800450_2043394642411448_68488322583971
52822971_2043394655744780_45022177044631
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด
บริษัท มายโฮสท์ จำกัด

Tag : เครื่องคิดเงินราคาถูก, โปรแกรมขายสินค้า, เครื่องคิดเงินสด, POS ราคาถูก, เครื่องบันทึกเงินสด

HOME

Myhost Company Limited

สายด่วนเวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09:00 - 17.30 น.

- 55 Ramindhra 21 Rd., Anusawaree, Bangkhen, Bangkok 10220

- 88 Chotivittayakul 3 Rd., Hatyai, Songkhla 90110

Marketing / Order

Call center 09-71497482, 08-36038934

Office  02-0592885  press 101 Operater

                            Press 102 IT Support
                            Press 103 Marketing

Contact Us

Mobile ;  098-2426291 , 086-2896539

Email

Line Job :

Website :

ID Line :

@myhost_job

Line Service

ID Line :  @myhost_service

ID Line :  myhostservice1  (สาขา กทม.)

ID Line :  myhostservice2  (สาขา หาดใหญ่)

facebook edit.png

© Myhost Company Limited.

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • f7e8c32d420b6da05f807488ebf8a1e5
  • YouTube