SCAN PERSONNAL

ระบบสแกนบัตรเข้า-ออก

มื่อเทคโนโลยี..มารวมอยู่ในบัตรใบเดียวและระบบรองรับ

การจัดการบริหารในโรงเรียน MyHost คือ 1 เดียว

ที่พัฒนาระบบครบวงจร เพียงใช้บัตรแค่ใบเดียว

1/13

แจ้งเตือนระบบเข้า-ออก

ไม่เสียค่าบริการแบบ Real-Time สามารถรับข้อมูล

อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับ โรงเรียน / โรงงาน บริษัท

ห้างร้าน แทนการตอกบัตร / สแกนลายนิ้วมือ

หรือ SMS ที่มีค่าใช้จ่ายในการส่ง

บัตรใบเดียว

- มีระบบการถ่ายภาพขณะแสกนบัตร

เพื่อป้องกันการแสกนบัตรแทนกัน

- มีระบบการทำฐานข้อมูลภาพพนักงาน Real-Time

บันทึกภาพของพนักงานแทนการรวบรวมภาพมาอัพโหลด

- มีระบบการแจ้งเตือนการเข้าทำงานผ่าน Line

- มีระบบการสรุป และแจ้งผู้ขาดงานแบบอัตโนมัติ

- มีรายงานการเข้าทำงานประจำวัน