top of page

PERSONNAL MEASURE TEMPERATURE SYSTEM

ระบบสแกนบัตรเข้า-ออกพร้อมระบบวัดอุณหภูมิ

เหมาะสำหรับออฟฟิศ สำนักงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงแรม ใช้แทนระบบสแกนนิ้ว
ตอกบัตรแบบเดิม / บันทึกการเข้า-ออก พร้อมการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงาน / เข้าเรียน
1ab665_945d029c931c47ff84752b51f96c7243_mv2.webp

ระบบสแกนบัตรเข้า-ออกพร้อมระบบวัดอุณหภูมิ
➤ เก็บรายการบันทึกการสแกน
➤ ขนาดหน้าจอ
LCD 8.9 นิ้ว
➤ มี
Lighting LED สำหรับแจ้งเตือน
➤ รองรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างการมนุษย์ด้วยระบบเซ็นเซอร์
➤ ตรวจจับอุณหภูมิความร้อนได้ในระยะไม่เกิน
10 เซ็นติเมตร
➤ ความแม่นยำในการตรวจวัดอุณหภูมิ
➤ สามารถแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิร่างการเกิน
37.5 องศา
➤ มีการแจ้งเตือนผ่านระบบ
LINE ทุกครั้งเมื่อมีการสแกน

bottom of page