PERSONNAL MEASURE TEMPERATURE SYSTEM
ระบบสแกนบัตรเข้า-ออกพร้อมระบบวัดอุณหภูมิ
 

เหมาะสำหรับออฟฟิศ สำนักงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงแรม

ใช้แทนระบบสแกนนิ้ว/ตอกบัตรแบบเดิม
บันทึกการเข้า
-ออก พร้อมการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงาน เข้าเรียน

ระบบสแกนบัตรเข้า-ออกพร้อมระบบวัดอุณหภูมิ
- เก็บรายการบันทึกการสแกน
- ขนาดหน้าจอ
LCD 8.9 นิ้ว
- มี
Lighting LED สำหรับแจ้งเตือน
- รองรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างการมนุษย์ด้วยระบบเซ็นเซอร์
- ตรวจจับอุณหภูมิความร้อนได้ในระยะไม่เกิน 10 เซ็นติเมตร
- ความแม่นยำในการตรวจวัดอุณหภูมิความคลาดเคลื่อน 0.3 องศา
- สามารถแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิร่างการเกิน 37.5 องศา
- มีการแจ้งเตือนผ่านระบบ
LINE ทุกครั้งเมื่อมีการสแกน

1/3