QUICK POINT OF SALE SYSTEM

โปรแกรม POS ขายหน้าร้าน

มินิมาร์ท , สหกรณ์ , โรงงาน ฯลฯ

สำหรับร้านค้าทุกประเภท

โปรแกรม POINT OF SALE / เครื่องบันทึกเงินสด

มีระบบจัดการบริหาร

- ระบบบริหารจัดการพนักงาน (Officer)

- ระบบบริหารจัดการการขาย (Sale)

- ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (Store)

- ระบบบริหารจัดการสต๊อก (Stock)

- ระบบรายงาน (Report)

- ระบบบริหารจัดการลูกค้า (Customer Management)

- ระบบบริหารสำนักงานใหญ่ (Headquarter)

- ระบบบริหารจัดการสมาชิก (Member)

- ระบบบริหารจัดการส่วนอื่น ๆ

ลูกค้า บจก.มายโฮสท์
ลูกค้า บจก.มายโฮสท์
ลูกค้า บจก.มายโฮสท์
ลูกค้า บจก.มายโฮสท์
ลูกค้า บจก.มายโฮสท์
ลูกค้า บจก.มายโฮสท์
ลูกค้า บจก.มายโฮสท์
ลูกค้า บจก.มายโฮสท์
ลูกค้า บจก.มายโฮสท์
ลูกค้า บจก.มายโฮสท์
ลูกค้า บจก.มายโฮสท์
ลูกค้า บจก.มายโฮสท์

ธุรกิจไหน ๆ ก็ประสบความสำเร็จได้ถ้าใช้เทคโนโลยีเป็น

ด้วยโปรแกรมของ MY HOST ที่รวมเอาระบบแคชเชียร์ระบบจัดการสินค้าคงคลัง , ระบบลูกค้าสมาชิก

ฟังก์ชันการรายงาน , ผลการทำงานของพนักงาน

ระบบการรายงานยอดขายวัตถุดิบในแต่ละวัน

และตรวจสอบรายงานทุกฟังก์ชั่นผ่าน iPhone , iPad

Computer จัดการง่าย พักผ่อนไปพร้อมกับการทำงาน

ผ่านระบบออนไลน์สะดวกแบบนี้รีบให้ MY HOST

ช่วยธุรกิจของคุณ

เมื่อสั่งซื้อ Software พร้อม Quick Cashier

แถมฟรี!!

Printer Themal >>

<< Auto Scan

^
Cash Drawer