Reference Customer

บริษัทฯ มีนโยบายในการออกหน้างานติดตั้งระบบและสอนการใช้งานระบบเบื้องต้นให้กับลูกค้า

ของบริษัทฯ ทุกท่านถึงร้านของลูกค้า และบริษัทฯ ยินดีซัพพอร์ต และดูแลการใช้งานให้กับลูกค้า

ของเราอย่างจริงใจ

บริษัท มายโฮสท์ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้

Est.2000

Mr.Phonchai Jonlamonthon

Tag : เครื่องคิดเงินราคาถูก, โปรแกรมขายสินค้า, เครื่องคิดเงินสด, POS ราคาถูก, เครื่องบันทึกเงินสด

  • f7e8c32d420b6da05f807488ebf8a1e5
  • Facebook ไอคอนสังคม
  • YouTube