SCAN PERSONNAL
ระบบสแกนบัตรเข้า-ออก

เมื่อเทคโนโลยี มารวมอยู่ในบัตรใบเดียวและระบบรองรับการจัดการบริหารในโรงเรียน

Myhost คือ 1 เดียว ที่พัฒนาระบบครบวงจร เพียงใช้บัตรแค่ใบเดียว

1/8

แจ้งเตือนระบบเข้า-ออก

➤ ไม่เสียค่าบริการแบบ Real-Time สามารถรับข้อมูลอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับ โรงเรียน / โรงงาน บริษัท ห้างร้าน
➤ แทนการตอกบัตร / สแกนลายนิ้วมือ หรือ SMS ที่มีค่าใช้จ่ายในการส่ง

บัตรใบเดียว

มีระบบการถ่ายภาพขณะแสกนบัตรเพื่อป้องกันการแสกนบัตรแทน

มีระบบการทำฐานข้อมูลภาพพนักงาน Real-Time

➤ บันทึกภาพของพนักงานแทนการรวบรวมภาพมาอัพโหลด

มีระบบการแจ้งเตือนการเข้าทำงานผ่าน Line

มีระบบการสรุป และแจ้งผู้ขาดงานแบบอัตโนมัติ

มีรายงานการเข้าทำงานประจำวัน

S__131358778_edited.jpg
S__131358777_edited.jpg
S__131358775_edited.jpg
S__131358779_edited.jpg