SCAN PERSONNAL
ระบบสแกนบัตรเข้า-ออก

เมื่อเทคโนโลยี มารวมอยู่ในบัตรใบเดียวและระบบรองรับการจัดการบริหารในโรงเรียน

Myhost คือ 1 เดียว ที่พัฒนาระบบครบวงจร เพียงใช้บัตรแค่ใบเดียว

1/13

แจ้งเตือนระบบเข้า-ออก

➤ ไม่เสียค่าบริการแบบ Real-Time สามารถรับข้อมูล
   อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับ โรงเรียน / โรงงาน บริษัท
   ห้างร้าน

➤ แทนการตอกบัตร / สแกนลายนิ้วมือ หรือ SMS ที่มีค่าใช้จ่าย
   ในการส่ง

บัตรใบเดียว

มีระบบการถ่ายภาพขณะแสกนบัตรเพื่อป้องกันการแสกนบัตรแทน

มีระบบการทำฐานข้อมูลภาพพนักงาน Real-Time

➤ บันทึกภาพของพนักงานแทนการรวบรวมภาพมาอัพโหลด

มีระบบการแจ้งเตือนการเข้าทำงานผ่าน Line

มีระบบการสรุป และแจ้งผู้ขาดงานแบบอัตโนมัติ

มีรายงานการเข้าทำงานประจำวัน