top of page

SCAN PERSONNAL
 

ระบบสแกนบัตรเข้า-ออก

เมื่อเทคโนโลยี มารวมอยู่ในบัตรใบเดียวและระบบรองรับการจัดการบริหารในโรงเรียน

Myhost คือ 1 เดียว ที่พัฒนาระบบครบวงจร เพียงใช้บัตรแค่ใบเดียว

1ab665_8afa69d69629454798e2899394c1ba9a_mv2.webp

บัตรใบเดียว

➤ มีระบบการถ่ายภาพขณะแสกนบัตรเพื่อป้องกันการแสกน         บัตรแทน

➤ มีระบบการทำฐานข้อมูลภาพพนักงาน Real-Time

➤ บันทึกภาพของพนักงานแทนการรวบรวมภาพมาอัพโหลด

➤ มีระบบการแจ้งเตือนการเข้าทำงานผ่าน Line

➤ มีระบบการสรุป และแจ้งผู้ขาดงานแบบอัตโนมัติ

➤ มีรายงานการเข้าทำงานประจำวัน

แจ้งเตือนระบบเข้า-ออก
  ไม่เสียค่าบริการแบบ
Real-Time สามารถรับข้อมูลอย่าง            รวดเร็ว เหมาะสำหรับ โรงเรียน / โรงงาน / บริษัท ห้างร้าน
➤  แทนการตอกบัตร / สแกนลายนิ้วมือ หรือ SMS ที่มีค่าใช้            จ่ายในการส่ง

bottom of page