top of page

กิจกรรมงานวิชาการ MYHOST

Myhost ร่วมออกบูธแสดงผลงานด้านซอฟแวร์ และหุ่นยนต์ ในงาน แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ 
Myhost ร่วมออกบูธแสดงผลงานด้านซอฟแวร์ และหุ่นยนต์ ในงาน แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ณ ว.เทคนิคปักธงชัย โคราช”
bottom of page