top of page

       บริษัท มายโฮสท์ เริ่มต้นจากร้านคอมพิวเตอร์แถวถนนนิพัทธิ์สงเคราะห์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการทำหนังสือ Free copy ในปี 1999 ในปีเดียวกันนี้ได้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่อำเภอหาดใหญ่ จึงทำให้กิจการถูกน้ำท่วมจนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเสียหาย หลังน้ำลดได้ตั้งร้านคอมพิวเตอร์ โดยใช้ชื่อว่า สหคลังเทเลคอม ในเวลานั้นรับลงโปรแกรม, รับซ่อมคอมพิวเตอร์, รับเดินระบบเนตเวิร์ค

       ปี 2004 ได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญขึ้น โดยได้จัดตั้งชื่อ มายโฮสท์ เป็นครั้งแรก

       ปี 2009 ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด มายโฮสท์ และในวันที่ 16 มกราคม 2013 ได้เข้าจัดตั้งเป็น บริษัท มายโฮสท์ จำกัดจนถึงปัจจุบันนี้

➤ หลักการใช้งานง่ายไม่ต้องใช้ความรู้ และได้แตกความรู้นี้ออกมาเป็นโปรแกรมศูนย์อาหารผ่านบัตรแทนเงินสดเครื่องแรกของประเทศไทยโดยมีหลักการและคุณสมบัติของ Function ไม่เหมือนกับที่อื่นคือ โปรแกรมและอุปกรณ์ Hardware ในสมัยนั้นได้พัฒนาให้ระบบเชื่อมต่อกันผ่านสายโทรศัพท์เพื่อสร้างเครือข่ายของเครื่อง Master กับเครื่องลูกซึ่งลูกค้ารายแรก ในขณะนั้นเป็นศูนย์อาหารติดแอร์ในจังหวัดเชียงใหม่


➤ ระบบ Microcontroller ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยี และความต้องการของผู้ใช้จาก 1 ระบบ เป็น 2 ระบบ และมีหลายระบบที่ทำให้ MyHost มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองในยุคนั้น เช่น
       ➤ เครื่องคิดเงิน Quick Q4000
       ➤ เครื่องคิดเงิน Quick Q6000
       ➤ เครื่องคิดเงินร้านอาหาร QuickQ9000
       ➤ เครื่องคิดเงินศูนย์อาหาร Quick V8 ผ่านบัตร RFID


➤ ในปี 2006 กิจการเริ่มขยายตัวมากขึ้นแบบก้าวกระโดด จึงมีการเปลี่ยนมาเป็น “บริษัท มายโฮสท์ จำกัด” เป็นครั้งแรก และใช้ Slogan เป็น “Myhost Software and Solution House” มีพนักงานโปรแกรมเมอร์, ทีมการตลาด และเริ่มมองหาช่องทางในการสร้างสาขา และมีการผลิตพัฒนาซอฟแวร์ที่ค่อนข้างเร็วเพราะได้นำ Requirement ของลูกค้าที่ใช้ระบบจริง ส่วนใหญ่มาพัฒนาและเริ่มเปลี่ยนจากระบบ Microcontroller มาเป็นการ Run บน Windows ในปี 2010

➤ โดยได้เริ่มผลิตโปรแกรมร้านอาหารที่มีการสั่งการผ่านเครื่องปาล์มเป็นรายแรกของประเทศไทย และเริ่มพัฒนามาเป็นสั่งอาหารผ่าน iPod, iPad, iPhone ซึ่งมีหลายบริษัทฯ ที่ได้นำแนวคิดนี้ไปต่อยอดอีกมากมายต่อมาได้ขยายกิจการไปสู่สถานการศึกษาเพื่อนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการผลิตระบบศูนย์อาหารผ่านบัตรแทนเงินสด ที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่มีการเชื่อมต่อผ่าน Network หรือ Internet และประสบความสำเร็จกับการทำ MOU กับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนำระบบเข้าไปติดตั้งบนรถบัสของมหาวิทยาลัยโดยสามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องใช้องค์ประกอบของระบบ Network ปัจจุบันนี้หากนับรวมกับการจดทะเบียนร้านค้าจนถึงเป็นบริษัทฯ MyHost ได้ก่อตั้งมานานเกือบ 20 ปี โดยบริษัทฯ มีหลากหลายซอฟแวร์ และแต่ละซอฟแวร์ได้ทำ MOU ร่วมกับหลาย ๆ หน่วยงานในการพัฒนาซอฟวร์ร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ของผู้ใช้อย่างถูกต้องที่สุดซึ่งบริษัทฯ มีซอฟแวร์ดังต่อไปนี้


       ➤ โปรแกรมร้านอาหาร Smart QRCode (ใหม่ล่าสุดในปี 2020)
       ➤ โปรแกรมร้านอาหาร Food and Beverage Program รองรับการสั่งอาหารผ่าน Window Tablet / iPad
       ➤ โปรแกรมร้านกาแฟ 
       ➤ โปรแกรมขายหน้าร้านสำหรับกิจการทุกประเภทที่เน้นจัดการสต๊อกขายหน้าร้าน / คุมพนักงาน
       ➤ โปรแกรมจัดการบริหารโรงแรม / รีสอร์ท / โฮมสเตย์ / โฮสเทล
       ➤ โปรแกรมศูนย์อาหารโรงเรียน / โรงงานทั่วไปผ่านบัตรนักเรียน / บัตรพนักงานแทนเงินสด
       ➤ โปรแกรมสแกนเข้า-ออกนักเรียน / พนักงานบริษัทฯ / โรงงาน
       ➤ โปรแกรมรายงานความประพฤตินักเรียน

       ➤ ระบบ Visitor การสแกนเข้า-ออกของบุคคลภายของโรงเรียน / โรงงาน / ห้างสรรพสินค้า
       ➤ โปรแกรมตํ่วอิเล็กทรอนิกส์สวนน้ำ / สวนสนุก / สวนสัตว์ ผ่านบัตรผ่าน Tag RFID Wrist-Band
       ➤ โปรแกรมร้านทองจิวเวอรี่
       ➤ โปรแกรมเช็คชื่อเข้าห้องเรียนผ่าน Smartphone
       ➤ โปรแกรมห้องสมุด
       ➤ โปรแกรมธุรการการเงิน
       ➤ โปรแกรมสแกนเข้า-ออกห้องละหมาด สำหรับโรงเรียนมุสลิม
       ➤ โปรแกรมออมทรัพย์ฝากถอนเงินของโรงเรียนผ่านบัตรนักเรียน
       ➤ โปรแกรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน / โรงพยาบาล / กลุ่มสหกรณ์หมู่บ้านชุมชน

       ➤ จัดจำหน่าอุปกรณ์ POS / Tablet / RFID Card Reader / RFID Card อื่น ๆ


➤ ปัจจุบันได้ขยายสาขารองรับการบริการให้รวดเร็ว และทั่วถึงโดยมีสาขารองรับ 8 สาขา คือ สาขาเชียงใหม่ / สาขาเชียงราย / สาขาอุดรธานี

สาขานครราชสีมา / สาขาพิษณุโลก / สาขาชลบุรี / สาขากรุงเทพฯ / สาขาหาดใหญ่ และจะเปิดสาขาให้ครบทั่วทั้งประเทศ 
 

"เราสัญญาว่าจะผลิต และพัฒนาซอฟแวร์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน"

Mr.Phonchai Jonlamonthon / CEO MyHost

bottom of page