บริษัท มายโฮสท์ เริ่มต้นจากร้านคอมพิวเตอร์แถวถนนนิพัทธิ์สงเคราะห์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการทำหนังสือ Free copy ในปี 1999 ในปีเดียวกันนี้ได้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่อำเภอหาดใหญ่ จึงทำให้กิจการถูกน้ำท่วมจนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเสียหาย หลังน้ำลดได้ตั้งร้านคอมพิวเตอร์ โดยใช้ชื่อว่า สหคลังเทเลคอม ในเวลานั้นรับลงโปรแกรม, รับซ่อมคอมพิวเตอร์, รับเดินระบบเนตเวิร์ค

และงานที่เกี่ยวข้องแทบทุกประการ จนในปีเดียวกันได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญขึ้น โดยได้จัดตั้งชื่อ มายโฮสท์ เป็นครั้งแรก และในปี 2004

กิจการจำเป็นต้องก้าวหน้าขึ้นไป จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด มายโฮสท์ ในปี 2009 และในวันที่ 16 มกราคม 2013

ได้เข้าจัดตั้งเป็น บริษัท มายโฮสท์ จำกัด จนทุกวันนี้

➤ หลักการใช้งานง่ายไม่ต้องใช้ความรู้ และได้แตกความรู้นี้ออกมาเป็นโปรแกรมศูนย์อาหารผ่านบัตรแทนเงินสดเครื่องแรกของประเทศไทยโดยมีหลัก

การและคุณสมบัติของ Function ไม่เหมือนกับที่อื่นคือ โปรแกรมและอุปกรณ์ Hardware ในสมัยนั้นได้พัฒนาให้ระบบเชื่อมต่อกันผ่านสายโทรศัพท์เพื่อ

สร้างเครือข่ายของเครื่อง Master กับเครื่องลูกซึ่งลูกค้ารายแรก ในขณะนั้นเป็นศูนย์อาหารติดแอร์ในจังหวัดเชียงใหม่


➤ ระบบ Microcontroller ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยี และความต้องการของผู้ใช้จาก 1 ระบบ เป็น 2 ระบบ และมีหลายระบบที่ทำให้

MyHost มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองในยุคนั้น เช่น
   ➤ เครื่องคิดเงิน Quick Q4000
   ➤ เครื่องคิดเงิน Quick Q6000
   ➤ เครื่องคิดเงินร้านอาหาร QuickQ9000
   ➤ เครื่องคิดเงินศูนย์อาหาร Quick V8 ผ่านบัตร RFID


➤ ในปี 2006 กิจการเริ่มขยายตัวมากขึ้นแบบก้าวกระโดด จึงมีการเปลี่ยนมาเป็น “บริษัท มายโฮสท์ จำกัด” เป็นครั้งแรก และใช้ Slogan เป็น “Myhost Software and Solution House” มีพนักงานโปรแกรมเมอร์, ทีมการตลาด และเริ่มมองหาช่องทางในการสร้างสาขา และมีการผลิต

พัฒนาซอฟแวร์ที่ค่อนข้างเร็วเพราะได้นำ Requirement ของลูกค้าที่ใช้ระบบจริง ส่วนใหญ่มาพัฒนาและเริ่มเปลี่ยนจากระบบ Microcontroller

มาเป็นการ Run บน Windows ในปี 2010

 

➤ โดยได้เริ่มผลิตโปรแกรมร้านอาหารที่มีการสั่งการผ่านเครื่องปาล์มเป็นรายแรกของประเทศไทย และเริ่มพัฒนามาเป็นสั่งอาหารผ่าน iPod, iPad

iPhone ซึ่งมีหลายบริษัทฯ ที่ได้นำแนวคิดนี้ไปต่อยอดอีกมากมายต่อมาได้ขยายกิจการไปสู่สถานการศึกษาเพื่อนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการผลิตระบบศูนย์อาหารผ่านบัตรแทนเงินสด ที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่มีการเชื่อมต่อผ่าน Network หรือ Internet และประสบความสำเร็จกับ

การทำ MOU กับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนำระบบเข้าไปติดตั้งบนรถบัสของมหาวิทยาลัยโดยสามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องใช้

องค์ประกอบของระบบ Network ปัจจุบันนี้หากนับรวมกับการจดทะเบียนร้านค้าจนถึงเป็นบริษัทฯ MyHost ได้ก่อตั้งมานานเกือบ 20 ปี โดยบริษัทฯ มี

หลากหลายซอฟแวร์ และแต่ละซอฟแวร์ได้ทำ MOU ร่วมกับหลาย ๆ หน่วยงานในการพัฒนาซอฟวร์ร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ของผู้ใช้อย่างถูกต้องที่สุดซึ่ง

บริษัทฯ มีซอฟแวร์ดังต่อไปนี้


   ➤ โปรแกรมร้านอาหาร Smart QRCode (ใหม่ล่าสุดในปี 2020)
   ➤ โปรแกรมร้านอาหาร Food and Beverage Program รองรับการสั่งอาหารผ่าน Window Tablet / iPad
   ➤ โปรแกรมร้านกาแฟ 
   ➤ โปรแกรมขายหน้าร้านสำหรับกิจการทุกประเภทที่เน้นจัดการสต๊อกขายหน้าร้าน / คุมพนักงาน
   ➤ โปรแกรมจัดการบริหารโรงแรม / รีสอร์ท / โฮมสเตย์ / โฮสเทล
   ➤ โปรแกรมศูนย์อาหารโรงเรียน / โรงงานทั่วไปผ่านบัตรนักเรียน / บัตรพนักงานแทนเงินสด
   ➤ โปรแกรมสแกนเข้า-ออกนักเรียน / พนักงานบริษัทฯ / โรงงาน
   ➤ โปรแกรมรายงานความประพฤตินักเรียน

   ➤ ระบบ Visitor การสแกนเข้า-ออกของบุคคลภายของโรงเรียน / โรงงาน / ห้างสรรพสินค้า
   ➤ โปรแกรมตํ่วอิเล็กทรอนิกส์สวนน้ำ / สวนสนุก / สวนสัตว์ ผ่านบัตรผ่าน Tag RFID Wrist-Band
   ➤ โปรแกรมร้านทองจิวเวอรี่
   ➤ โปรแกรมเช็คชื่อเข้าห้องเรียนผ่าน Smartphone
   ➤ โปรแกรมห้องสมุด
   ➤ โปรแกรมธุรการการเงิน
   ➤ โปรแกรมสแกนเข้า-ออกห้องละหมาด สำหรับโรงเรียนมุสลิม
   ➤ โปรแกรมออมทรัพย์ฝากถอนเงินของโรงเรียนผ่านบัตรนักเรียน
   ➤ โปรแกรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน / โรงพยาบาล / กลุ่มสหกรณ์หมู่บ้านชุมชน

   ➤ จัดจำหน่าอุปกรณ์ POS / Tablet / RFID Card Reader / RFID Card อื่น ๆ


➤ ปัจจุบันได้ขยายสาขารองรับการบริการให้รวดเร็ว และทั่วถึงโดยมีสาขารองรับ 8 สาขา คือ สาขาเชียงใหม่ / สาขาเชียงราย / สาขาอุดรธานี

สาขานครราชสีมา / สาขาพิษณุโลก / สาขาชลบุรี / สาขากรุงเทพฯ / สาขาหาดใหญ่ และจะเปิดสาขาให้ครบทั่วทั้งประเทศ 
 

"เราสัญญาว่าจะผลิต และพัฒนาซอฟแวร์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน"

Mr.Phonchai Jonlamonthon / CEO MyHost