top of page


Myhost
 
    
Software
Development
           
          
House

myhost_edited.png
myhost (3)_edited_edited.png
myhost (3)_edited_edited_edited_edited.png
B09B204D-666E-4E05-8CEE-A57DA4165B72-removebg-preview.png
LOGO DESIGN new.tiff

ธุรกิจไหน ๆ ก็
"ประสบความสำเร็จ" ได้

ถ้าใช้เทคโนโลยีของ

มากกว่า 20 ปี ที่ลูกค้าไว้วางใจ 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

1_0.png
POIN  OF SALE (12).png
43.png
Myhost Class scheduling system  ระบบจัดตารางเรียน
41.png
Myhost hotel management system  ระบบบริหารโรงแรม
22.png

ระบบ Myhost POS

เหมาะสำหรับธุรกิจร้านค้าปลีก-ส่ง ขนาดเล็กกลางใหญ่ทุกประเภท เช่น ร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านอะไหล่ยนต์ ร้านเสื้อผ้า ร้านอาหารสดแช่แข็ง

ร้านบรรจุภัณฑ์ ร้านโทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ

20.png

ระบบ Myhost foodcourt

เหมาะสำหรับศูนย์อาหารทุกประเภท เช่น ศูนย์อาหารโรงเรียน โรงงาน สวนสนุก และอื่นๆ ที่ใช้บัตรหรือ Wristband แทนเงินสด

19.png

ระบบ Myhost restaurant

เหมาะสำหรับร้านอาหารทุกประเภท เช่น ร้านคาเฟ่ ร้านบุฟเฟ่ต์ ร้านชาบู ร้านหมูกระทะ  ร้านที่มีขนาดตั้งแต่เล็ก กลาง ใหญ่ เป็นต้น

21.png

ระบบ Myhost school care

เหมาะสำหรับโรงเรียนทั้งภาครัฐ 

และเอกชนทุกประเภท

!!! ประกาศจากบริษัท !!!

อุปกรณ์เสริม

  • Line
  • Facebook
bottom of page