top of page
่าทสม.jpg


  Myhost
 
    
Software
Development
           
          
House

myhost_edited.png
myhost (3)_edited_edited.png
B09B204D-666E-4E05-8CEE-A57DA4165B72-removebg-preview.png
myhost (3)_edited_edited_edited_edited.png
LOGO DESIGN new.tiff

ธุรกิจไหน ๆ ก็
"ประสบความสำเร็จ" ได้

ถ้าใช้เทคโนโลยีของ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

1_0.png
POIN  OF SALE (12).png
43.png
Myhost Class scheduling system  ระบบจัดตารางเรียน
41.png
Myhost hotel management system  ระบบบริหารโรงแรม
22.png

ระบบบริหารจัดการร้านค้า
Myhost Point of Sale System

เหมาะสำหรับธุรกิจร้านค้าปลีก-ส่ง ขนาดเล็กกลางใหญ่ทุกประเภท เช่น ร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านอะไหล่ยนต์ ร้านเสื้อผ้า ร้านอาหารสดแช่แข็ง

ร้านบรรจุภัณฑ์ ร้านโทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ

20.png

ระบบบริหารจัดการศูนย์อาหาร
Myhost Foodcourt System

เหมาะสำหรับศูนย์อาหารทุกประเภท เช่น ศูนย์อาหารโรงเรียน โรงงาน สวนสนุก และอื่นๆ ที่ใช้บัตรหรือ Wristband แทนเงินสด

19.png

ระบบบริหารจัดการร้านอาหาร
Myhost Food & Bev. System

เหมาะสำหรับร้านอาหารทุกประเภท เช่น ร้านคาเฟ่ ร้านบุฟเฟ่ต์ ร้านชาบู ร้านหมูกระทะ  ร้านที่มีขนาดตั้งแต่เล็ก กลาง ใหญ่ เป็นต้น

21.png

ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศฯ นักเรียน
Myhost Students Care System

เหมาะสำหรับโรงเรียนทั้งภาครัฐ 

และเอกชนทุกประเภท

!!! ประกาศจากบริษัท !!!

อุปกรณ์เสริม

  • Line
  • Facebook
bottom of page