top of page
new fb.jpg
โบว์ชัว_๑๗๐๔๐๖_0007.jpg

ลูกค้าอ้างอิง MyFood and Beverage

โปรแกรมร้านอาหาร พร้อมอุปกรณ์ POS / เครื่องคิดเงินร้านอาหาร

bloggif_5c08e4631a2fd.gif

     เหมาะสำหรับร้านอาหารทุกขนาดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทำงานใน รูปแบบ Client-Server รองรับการสั่งอาหารจากจอสัมผัส และ Support สามารถสั่งอาหารและพิมพ์รายการไปยังบาร์ครัว หรือบาร์นํ้าได้โดยตรง คุมสต๊อกวัตถุดิบ โดยตัดสต๊อก Link กับอาหารเป็นจาน เซ็ตบุ่มลัด ระบบจอสัมผัส Multi-Touch คุมพนักงาน รองรับระบบกะของพนักงาน สรุปยอดขาย ยอดสั่งซื้อแต่ละเดือน รองรับระบบสมาชิก ระบบคูปองเงินสด บริการ Set Menu ระบบบัตรคิว ให้จนเสร็จก่อนการติดตั้งจริง

ลูกศร Gif (31).gif
4.jpg
4.jpg
4.jpg

Tag : เครื่องคิดเงินราคาถูก, โปรแกรมขายสินค้า, เครื่องคิดเงินสด, POS ราคาถูก, เครื่องบันทึกเงินสด

bottom of page