top of page

 
FOODCOURT SYSTEM
ระบบศูนย์อาหาร RFID

เหมาะสำหรับศูนย์อาหารโรงเรียน | Canteenโรงงาน | ศูนย์อาหารตามปั๊มทั่วไป | ศูนย์อาหารในห้าง |

งาน Foodfair | งาน Event ชั่วคราว | ศูนย์อาหารในสวนสนุก 

ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดแทนเงินสด ความเร็วต่อจุด 40 คน / นาที ระบบ OFFLINE มีรหัสป้องกันรัดกุม
ปลอมแปลงยาก 
SET ค่าตามลักษณะการขาย คงทนกว่าระบบแม่เหล็กเพียงแตะบัตรก็อ่านข้อมูลทันที

MyHost เริ่มพัฒนาโปรแกรมศูนย์อาหารผ่านบัตรแทนเงินสดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 โดยระบบในสมัยก่อนได้ถูกเขียนด้วยภาษา C แทน Windows ระบบจึงเป็น Microcontroller 100% ส่วนการเชื่อมต่อเครือข่ายเครื่องลูก ในสมัยนั้นเป็นการเชื่อมต่อ และถ่ายโอนข้อมูลของเครื่องแม่สู่เครื่องลูกผ่านสายโทรศัพท์ ระบบจึงจะสามารถใช้งานได้และรู้จักกัน ระบบถูกเขียนไว้ให้เก็บข้อมูลสมาชิก 6,000 คน ซึ่งในขณะนั้นได้ตั้งชื่อระบบว่า Quick RFID Q6000 โดยมีลูกค้ารายแรกที่เป็นกิจการศูนย์อาหารติดแอร์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาก็เริ่มนำระบบเข้าไปใช้กับโรงเรียนมากขึ้น แต่ด้วยข้อจำกัดของ Board และ CPU ในการเก็บข้อมูล และการนำข้อมูลใหม่เข้าระบบบริษัทฯ ต้องทำการแก้ไข Mainboard และ Update Function ใหม่ทำให้มี Function Quick RFID V8 ขึ้นมาซึ่งสามารถรองรับประชากรที่มากกว่าเดิม 

คุณสมบัติของระบบ RFID

➤ ไม่ต้องเสียค่าบัตรรายปี รายเทอม

➤ ระบบ Offline ที่สามารถรู้อดีตและปัจจุบัน

➤ ติดตั้งแบบ Infinity ไม่จำกัดระยะทาง สามารถใช้งานได้ในลักษณะพื้นที่กว้างหรืออยู่คนละพื้นที่

➤ ไม่ต้องเดินสาย Lan ให้ยุ่งยาก แค่เสียบปลั๊กไฟระบบก็สามารถใช้งานได้ทัน

➤ สามารถใช้กับงานออกบูธขายสินค้าชั่วคราวแบบแบ่งเปอร์เซ็นต์ได้

➤ บัตรสามารถใช้หมุนวนซ้ำได้ 30 ปี

➤ ระบบมีความเสถียรสูง และประมวลผลรวดเร็ว 4 วินาที / 1 ครั้ง

➤ สามารถนำระบบไปติดตั้งบนรถบัส หรือโร้ดโชว์ได้โดยไม่จำกัดสถานที่

➤ รายงานยอดขายรายวัน และสามารถแบ่งเปอร์เซ็นต์อย่างชัดเจน

➤ เป็นระบบเดียวในประเทศไทย ที่ไม่ได้ Run บนระบบปฏิบัติการ Windows, Linux

Database ลงใหม่ซ้ำในบัตรไม่จำกัด

บัตรที่ใช้ในระบบเป็นบัตรประเภท RFID

➤ คลื่นความถี่ 13.56 Mhz. เป็นบัตรที่มีความคงทนสูงและมีรหัสป้องกันที่ปลอดภัยเทียบเท่าบัตร ATM ของธนาคาร บัตรมีอายุการใช้งานขั้นตํ่า 10 ปี บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ใช้โดยเฉพาะโรงเรียนนำมาใช้เป็นบัตรวนซ้ำ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสิ้นเปลืองทรัพยากร

bottom of page