top of page


LIBRARY ROOM SYSTEM
โปรแกรมจัดการห้องสมุด

แนวคิด..ในการออกแบบโปรแกรม Library Room ที่ออกแบบสำหรับคนที่ต้องใช้โปรแกรมในทุกวัน ๆ
ได้กลายมาเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย คิดค้นและพัฒนา 
Software เพื่อช่วยทำให้การทำงานง่ายขึ้น
และช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ฯลฯ

คุณสมบัติ

➤ มีความสามารถด้านงานห้องสมุดอย่างครบครัน
➤ รองรับการใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด

➤ มีระบบยืม-คืน, ระบบค่าปรับ, ระบบลงทะเบียนหนังสือ
   ระบบสมาชิก, ระบบสืบค้น, ระบบเก็บสถิติการเข้าใช้งาน
   ระบบรายงาน
➤ ติดตั้งง่าย, ใช้งานง่าย, โปรแกรมขนาดเล็กไม่หนักเครื่อง
➤ ระบบมีความเร็ว, ไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ตเมื่อใช้งาน

➤ ติดตั้งได้หลากหลายลักษณะทั้งแบบ Stand Alone (เครื่องเดียว)
➤ แบบ
Server (เชื่อมต่อกันหลายเครื่องในเครือข่ายเดียวกัน)
➤ ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่จำกัดจำนวนเครื่อง
➤ ใช้ได้กับห้องสมุดทุกประเภท, ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดโรงเรียน
   ห้องสมุดชุมชน ฯลฯ

ฟังก์ชัน

➤ ฟังก์ชันเกี่ยวกับบริการยืม
➤ ฟังก์ชันเกี่ยวกับบริการคืน
➤ ฟังก์ชันเกี่ยวกับการปรับกรณียืมเกินกำหนด
➤ ฟังก์ชันเกี่ยวกับการลงทะเบียนหนังสือ, นิตยสาร, วารสาร
➤ ฟังก์ชันเกี่ยวกับสมาชิกและบัตรสมาชิก
➤ ฟังก์ชันเกี่ยวกับการแนะนำหนังสือน่าอ่าน
➤ ฟังก์ชันเกี่ยวกับการบันทึกสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด
➤ ฟังก์ชันเกี่ยวกับการสืบค้น
➤ ฟังก์ชันเกี่ยวกับรายงานสถิติต่าง ๆ
➤ ฟังก์ชันเกี่ยวกับการจัดการสิทธิการใช้งาน
➤ ฟังก์ชันสำหรับการตั้งค่าระบบ
➤ ฟังก์ชันสำหรับตั้งค่าอื่น ๆ

bottom of page