PERSONNAL MEASURE TEMPERATURE SYSTEM

ระบบสแกนบัตรเข้า-ออกพร้อมระบบวัดอุณหภูมิ

เหมาะสำหรับออฟฟิศ สำนักงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงแรมใช้แทนระบบสแกนนิ้ว
ตอกบัตรแบบเดิม / บันทึกการเข้า-ออก พร้อมการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าทำงาน / เข้าเรียน

ระบบสแกนบัตรเข้า-ออกพร้อมระบบวัดอุณหภูมิ

➤ เก็บรายการบันทึกการสแกน
➤ ขนาดหน้าจอ LCD 8.9 นิ้ว
➤ มี Lighting LED สำหรับแจ้งเตือน
➤ รองรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างการมนุษย์ด้วยระบบเซ็นเซอร์
➤ ตรวจจับอุณหภูมิความร้อนได้ในระยะไม่เกิน 10 เซ็นติเมตร
➤ ความแม่นยำในการตรวจวัดอุณหภูมิ
➤ สามารถแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิร่างการเกิน 37.5 องศา
➤ มีการแจ้งเตือนผ่านระบบ LINE ทุกครั้งเมื่อมีการสแกน

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3