top of page

 
INFORMATION SYSTEM FOR STORING STUDENT DATA
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน

เมื่อเทคโนโลยี มารวมอยู่ในบัตรใบเดียวและระบบรองรับการจัดการบริหารในโรงเรียน

Myhost คือ 1 เดียว ที่พัฒนาระบบครบวงจร เพียงใช้บัตรแค่ใบเดียว

  เวอร์ชั่นล่าสุด V 3.1

  มาพร้อมกับฟังก์ชั่นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

➤ เพิ่มการสแกน QR Code เช็คชื่อหน้าแถวนักเรียน

➤ เพิ่มการส่งคะแนนเก็บและคะแนนสอบของเทอมที่ 1

➤ เพิ่มการส่งเกรดและหน่วยกิตของเทอมที่ 2

➤ เพิ่มการปุ่มดูรายละเอียด สามารถกดดูรายละเอียดข้อมูลคะแนนเก็บ, คะแนนสอนกลางภาค , คะแนนปลายภาค และคะแนนรวม

แจ้งเตือนระบบเข้า-ออก

➤ ไม่เสียค่าบริการแบบ Real-Time สามารถรับข้อมูลอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับ โรงเรียน / โรงงาน บริษัท ห้างร้าน
➤ แทนการตอกบัตร / สแกนลายนิ้วมือ หรือ SMS ที่มีค่าใช้จ่ายในการส่ง

บัตรใบเดียว

มีระบบการถ่ายภาพขณะสแกนบัตรเพื่อป้องกันการสแกนบัตรแทน

มีระบบการทำฐานข้อมูลภาพพนักงาน Real-Time

➤ บันทึกภาพของพนักงานแทนการรวบรวมภาพมาอัพโหลด

มีระบบการแจ้งเตือนการเข้าทำงานผ่าน Line

มีระบบการสรุป และแจ้งผู้ขาดงานแบบอัตโนมัติ

มีรายงานการเข้าทำงานประจำวัน

timeline_20230908_183350.jpg
timeline_20230815_185154.jpg
5EA3A140-0B89-4F51-9CD7-F1B7F97737F2.jpg
timeline_20230815_185148.jpg
bottom of page